Jak a proč třídit odpad


V dnešní době, kdy je obrovská nadprodukce a spotřeba plastů, je jednou z klíčových částí ochrany životního prostředí právě třídění odpadu. Na našich akcích čistíme les od odpadků, které rovnou třídíme k recyklaci.

Děti i dobrovolníky z řad dospělých zároveň učíme, jak správně třídit odpad, aby ho bylo možné recyklovat.Zároveň diskutujeme o možnostech snižovat spotřebu a množství odpadu.

Proč třídit odpad?
  • Tříděním odpadu umožňujeme jeho recyklaci.
  • Recyklací snižujeme množství odpadu odváženého na skládky a šetříme tak životní prostředí
  • Díky recyklaci vznikají užitečné a běžně využívané věci
  • Snižuje se nutnost kácení dalších stromů, výroby dalších ropných produktů, se kterými souvisí vypouštění odpadních plynů, spotřeba vody atd.


Jak třídíme odpad při akcích čištění lesa

Při realizaci našich projektů na ochranu přírody a čištění lesů od odpadků a skládek používáme k třídění odpadů barevné tašky. Tyto tašky jsou z pevného, recyklovaného materiálu a používáme je opakovaně až do jejich zničení. Během úklidů lesů nebo odstraňování skládek nalezené odpadky rovnou třídíme do těchto tašek. Účastníci akcí, nejčastěji děti, se učí rozeznávat jednotlivé materiály a určovat, kam který patří. Naplněné tašky pak sesypáváme do označených pytlu s tříděným odpadem a ty pak putují do barevných kontejnerů. Kovy odvážíme do sběrných surovin a ostatní nerecyklovatelný odpad odvážíme do sběrných surovin.


Děti se při čištění lesa učí

Díky účasti na akci čištění lesa děti získávají lepší vztah k přírodě, mají příjemný pocit z dobře odvedené práce a zároveň si odnášejí domů návyk třídit odpad. Není výjimkou, že doma učí rodiče, jak třídit odpad a také je k tomu často přinutí. Je totiž stále spousta lidí, kteří neřeší obrovskou spotřebu odpadu a odpady netřídí.


Jak třídit doma

K třídění v domácích podmínkách nepotřebujeme nic, co by bylo finančně náročné. Použít můžeme třeba obyčejnou papírovou krabici, do které umístíme více tašek tak, aby byly rozlišitelné. Ty jednoduše plníme a podle jejich obsahu pak odneseme do barevných kontejnerů, které jsou již dostupné v každé obci nebo městě na více místech. Třídění odpadů není tedy složité, je to naopak tak jednoduché, že to zvládají i malé děti, na námi pořádaných akcích.CO KAM PATŘÍ


Na každém kontejneru pro tříděný odpad je nálepka s vyobrazením, co do tříděného odpadu patří a co recyklovat nejde. Každá obec má jiná pravidla pro třídění odpadu, proto se orientujte hlavně podle informací na popelnici. Tady je obecný přehled toho, co můžete třídit a co ne:

Jak třídit papír


Co patří do modrého kontejneru na papír
• časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky
• knihy pouze bez pevné vazby
• obálky s fóliovými okénky
• nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

Do kontejneru na papír nepatří:
• mastný nebo jinak znečištěný papír
• uhlový papír
• termopapír (účtenky)
• dětské pleny
• plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru


Jak třídit plasty

Plasty patří do žlutého kontejneru. Protože plasty zabírají nejvíce místa ze všech odpadů, před vhozením plasty sešlápněte nebo zmačkejte.

Co patří do žlutého kontejneru na plasty
• fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků (není nutné vymývat)
• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků (není nutné vymývat)
• balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů
• pěnový polystyren v menších kusech

Do kontejneru na plasty nepatří:
• mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
• obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
• podlahové krytiny a novodurové trubky


Jak třídit sklo

Sklo patří do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud máte k dispozici oba, je nutné třídit podle barev. Čiré sklo do bílého kontejneru, barevné do zeleného. Pokud máte jen jeden kontejner, pak vhazujte všechno sklo.

Co patří do zeleného kontejneru na sklo
• barevné sklo - lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů
• tabulové sklo z oken a dveří

Co patří do bílého kontejneru na sklo
• sklo čiré - sklenice od kečupů, zavařenin, nápojů a rozbité skleničky

Do kontejneru na sklo nepatří:
• keramika a porcelán
• autosklo, zrcadla nebo drátované sklo
• zlacená a pokovená skla
• varné a laboratorní sklo
• vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu


Jak třídit bioodpad

Pokud nemáte vlastní zahrádku a kompost, bioodpad vhazujte do hnědé popelnice.

Co patří do hnědého kontejneru na bioodpad
• veškeré rostlinné zbytky
• pytlík s čajem nebo lógr z kávy
• pečivo nebo lepenka či papírové kapesníky
• skořápky od vajíček
• popel ze dřeva
• podestýlka domácích býložravců, chlupy, peří

Do kontejneru na bioodpad nepatří:
• maso, kosti, masné výrobky a jiné živočišné zbytky
• rostliny napadené různými chorobami
• exkrementy masožravých zvířat nebo popel z uhlí či cigaret


Pokud se rozhodnete třídit odpad, dáváte tak svým dětem dobrý příklad a vytváříte u nich tyto návyky už od dětství. Děti pak berou třídění odpadu jako samozřejmost.

Třídění odpadů nic nestojí, ale hodně pomáhá životnímu prostředí. Na našich akcích se snažíme motivovat a rozvíjet ekologické vnímání mladé generace.

Chcete se se svými dětmi zúčastnit některé našich akcí? Chcete uspořádat akci pro vaši školu? Nebo víte o znečištěném lese, který by si zasloužil vyčistit?
Napište nám
Třídění a recyklace odpadu

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco