Sázejte stromy jinak

Nedávno jsem se bavil s kamarádem ekologem, že by obecně bylo dobré, kdyby se o trvalé udržitelnosti tolik nemluvilo a psalo, ale také něco začalo aktivně dělat.

Narazili jsme na problematiku snižování CO2, že to tu jde od desíti k pěti a že snižování uhlíkové stopy je akutní problém, který nás, jako lidstvo čeká vyřešit. Je spousta možností, jak pro to něco dělat. Omezit nebo technicky optimalizovat "generátory" CO2 = tepelné elektrárny, auta, letadla, chovná zvířata, dále přechod na obnovitelné zdroje, efektivnější recyklace atd. atd. O tom se nebudu rozepisovat, informací je na internetu spousta.

Co ale může dělat každý z nás?
Napadlo mě rozvést téma, které souvisí s naší činností, a to obnova stromů a lesů v krajině. Sázet stromy, to je věc, která je pro udržitelnost přírody prospěšná obecně. Každý vysazený strom se počítá, takže pokud se zúčastníte organizovaných akcí jako jednotlivci, školky a školy nebo firmy, jenom dobře. Co ale můžete dělat neorganizovaně? Poradím vám, co často dělám pro obnovu stromů já. Takový punkový způsob.

Jaké stromy je dobré sázet?
Sázím výhradně listnáče, protože ty dodávají více kyslíku a jedná se o dlohohověké stromy. Nepřirozené smrkové porosty mi zrovna k srdci nepřirostly. Listnáče jsou také odolnější vůči škůdcům. Letošní kůrovcová kalamita dolehla i do našeho nedalekého lesa, takže vím, o čem mluvím. Smrky RIP.

Kdy se do sázení stromů pustit?
Sázení dělám většinou na podzim, když je úroda stromových plodů, kaštany, ořechy, žaludy, bukvice... Nejdřív je potřeba si to všechno nashromáždit, takže do plátěné prodyšné tašky po cestě sbírám, na co příjdu. První a nejjednodušší varianta je sázet hned. Někdy stačí ostrý tlustý klacek s postranní větví který zabodnu do země a přišlápnu. Do díry hodím ořech, botou přikopnu hlínu a jdu dál.

Je to nejpřirozenější proces přírodní stratifikace plodů, kdy přes zimu zůstanu v zemi a na jaře vyklíčí (samozřejmě jen některé). Něco sní myši, veverky, kanci a tak. Takže sázet hustě. Když není zrovna tolik času hned sázet, je i možnost si plody uskladnit třeba ve sklepě (tma, chlad) a přes zimu promyslet, kde by se stromy dobře vyjímaly a na jaře vyrazit do sázecí akce.Tipy na místa pro sázení stromů
Baví mě osazovat taky místa, kde žádné stromy nejsou, nebo jich je jen pár. Takže ne jenom lesy, ale i např. remízky, aleje, louky, někdy i veřejná prostranství (tajně:). Vždycky si představuju to místo, jak se tam bude např. kaštan, buk nebo dub po 30-ti letech vyjímat. K tomu je dobré pravidlo "sázet stromy v blízkosti nějakých větších keřů", kde zemědělci nemohou zajet se sekačkou, traktorem, např. když sekají trávu.

Strom vysazený uprostřed louky by sice mohl být zajímavý, leč je malá pravděpodobnost, že se dožije 1 roku :( Samozřejmě musí se počítat i se ztrátami, když chlapíkovi s křovinořezem nedojde, že ten už pětiletý ořešák by bylo pěkné nechat dál růs . Proto opět sázím hustě a na různých místech. Zapomněl jsem ještě na stromy u vody. Na jaře se mi podařilo namnožit spoustu vrbiček u potoka, když jsme s dětmi připravovali proutky na pomlázky. Stačí nožíkem seříznout do špičky, zapíchat podél potoka a za pár let tam bude růst spousta krásných nových vrb.

Může to tedy být i dobrá rodinná zábava s dětmi, když jdete na procházku do lesa nebo jinam do přírody. Je to rychlé, nic to nestojí a uděláte přínosnou věc pro životní prostředí. Neobnovujete pouze les, ale i lásku dětí k přírodě. Vždyť to budou oni, kteří na této planetě budou žít dál.

Více stromů nám všem
FOR4EST