udržitelný rozvoj


Ekologické problémy planety jsou v současné době obecně známé. Často o tom čteme, nebo sledujeme ve zprávách, ale už také na vlastní kůži zažíváme. Sucha, požáry lesů, záplavy, znečištění vodních toků a oceánů, znehodnocení půdy, znečištěné ovzduší, ztenčování ozonové vrstvy atd.

I přes to, že jsou tato fakta potvrzena mnoha výzkumy, máme sklon k jejich podceňování. I když už je často vidíme na vlastní oči a cítíme přímo na sobě. Letní extrémní vedra, zimy skoro bez sněhu, suché stromy zničené kůrovcem náchylné k požárům, nedostatek vody, to už nejsou pouze signály, že bychom se měli zamyslet, ale přímo výstaha, že musíme začít co nejrychleji jednat.


Co způsobuje znečištění prostředí

Abychom byly objektivní a nekritizovali, že za všechno může jen člověk, je nutno uvést, že existují i přírodní zdroje znečištování prostředí. Jsou to např. aktivní sopky, svévolné lesní požáry, úniky plynů např. metanu nebo radonu ze země nebo moře. Dále také divoká zvířata, která přispívají k uvolňování bioplynů do prostředí. Tyto zdroje ale zahrnují podstatně menší procento než ty nepřírodní.

Jaké jsou civilizační zdroje zněčišťování?

V první řadě je to spalování fosilních zdrojů, uhlí, ropy a zemního plynu, při kterých vznikají oxid uhličitý a dusný. Velmi podstatným jevem je také intenzivní chod hospodářských zvířat, které produjkují také CO2, ale např. i metan. Ani chemická hnojiva s obsahem dusíku příliš nepomáhají. Oxid dusný se z nich uvolňuje do atmosféry a chemikálie do půdy a vody, takže znečištění přímo trojnásobné. Jednou z nejhorších lidských činností je průmyslové kácení lesů a pralesů. To se bohužel děje celosvětově a např. státy Jižní Ameriky nebo Afriky bohužel koukají spíš na momentální zisk než na životní prostředí a budoucnost. Přitom lesy a pralesy pohlcují CO2 ve velkém množství a pomáhají tak regulavat klima. Kácením se tento účinek ztrácí a do atmosféry se dostává mnohem více oxidu uhličitého, který zhoršuje skleníkový efekt. K tomu se přidává ohromná nadprodukce ropných produktů, plastů a odpad, který tím vzniká. Obzvlášť jednorázové plasty tvoří největší podíl znečišťění planety. Oceány a příroda jimy začínají být doslova zaplaveny.

Lze tento stav zlepšit?

Teoreticky by to bylo docela jednoduché, stačilo by změnit všechny výše uvedené zdroje zněčištění. Prakticky je to už ale o dost složitější, protože spousta těchto aktivit je v rukou národních vlád, politiků a korporací, ne vždy tak zodpovědných. Nicméne řešení zde jsou. Spalování neekologických fosilních materiálů pro energetiku lze nahrazovat obnovitelnými zdroji. Nízkoemisní jsou vodní a větrné elektrárny nebo solární energie. V oblasti chovu zvířat by byla potřeba velké redukce, s čím by souvisela snaha o omezování spotřeby masa a přechod na více rostlinnou stravu. U kácení lesů a ničení přírody je to ještě problematičtější. Zde fungují velké lobby těžby dřeva, takže přinutit velké korporace ke změně přístupu, bývá často těžké v ČR natož ve světě.

Co se snažíme dělat my

Konceptem spolku FOR4EST z.s. a projektu Čistý les je aktivní ochrana přírody, osvěta a upozorňování na znečištění prostředí. A to také děláme. Fyzicky uklízíme lesy od odpadků a skládek, aby byly zdravé a mohly dál absorbovat CO2. Podporujeme také projekty na další sázení nových stromů a sami také sázíme. Oslovujeme mladou generaci. Na našich akcích seznamujeme děti s environmentálními tématy i globálními ekologickými problémy. Učíme třídit odpady, motivujeme k přechodu na šetrnější životní styl ZERO WASTE ohleduplnější k přírodě. Pořádáme diskuze, zapojujeme mladé lidi do ochrany životního prostředí. Spolupracujeme s pedagogy, školami, školkami, dětskými tábory a jinými zájmovými organizacemi nebo spolky. Publikujeme články na blogu, Twitteru a Facebooku.

Jak nám můžete pomoci vy?

přihlašte se jako dobrovolník a zúčastněte se některé z našich akcí
• sledujte a sdílejte aktuální dětí na našich stránkách na facebooku
staňte se partnerem či sponzorem nebo nám darujte finanční částku.


Chcete s se s námi podílet na ochraně životní prostředí?
Kontaktujte nás

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
inetprint
MERCHYOU
ECO revolution
Premium Basics
Summer & Myles
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco