lesy krásné lesy mé


Proč je nutné udržovat naše životní prostředí v rovnováze?

Ochrana přírody funguje díky poznání, že jsme součástí celku a platí pro nás stejné zákonitosti jako pro všechny ostatní na této planetě. Nejsme nijak nadřazení. Když pochopíme, že nechráníme pouze lesy, půdu, vodu, zvířata, rostliny, ale zároveň nás samotné, bude šance na zlepšení v budoucnu větší.

Lesy v našich myslích

Jak si lidé představují ideální les? Bujná zeleň, vzrostlé listnaté stromy doplněné jehličnany, vysoká tráva a mech na paloucích, květiny, houby, divoká zvěř, ptáci, hmyz… To je představa lesa někdy z konce 17 století, nebo nějaké pohádky. Současný stav už je poněkud jiný.

Lesy už také nejsou tak bujné jako v našich fantaziích. Poslední roky zužované suchem a kůrovcem velmi prořídly. Co se týče druhového složení, české lesy nejsou správně vyvážené a v tom je ten problém. Převládají monokultury smrků a borovic, s menším zastoupením listnáčů, buky, duby, habry a to není ideální. Vyplývá to z lesního hospodářství zaměřeného na těžbu a zpracování dřeva. To je v tržní ekonomice sice v pořádku, ale lesy se pak často berou pouze jako zdroj příjmů. Příliš se neřeší další hodnoty lesů, environmentální otázky, ekologie, biodiverzita.


Nejen v ČR, ale i ve světě vzniká stále větší rozpor mezi ekonomickým růstem a ochranou přírody.

Odpadky v lesích

Existují sice ještě lesy, které se trochu přibližují našemu ideálu, ale když si v současnosti zajdete do přírody zjistíte, že něco není opravdu v pořádku. Víceméně se nestane, že byste se nesetkali s odpadky v různé podobě. Na krajích lesa, u silnic, ale i přímo uprostřed hlubokých lesů často na zemi leží plechovky, pet lahve, plastové obaly od sušenek a sladkostí, tetrapak obaly, skleněné lahve, plenky, ubrousky, roušky…

Co s tím
To, že tam některé odpadky leží už hodně dlouho a další přibývají navíc značí, že je málokdo sbírá. To byl také impulz k tomu založit náš spolek a začít se tím dlouhodobě zabývat. Zprvu jsme pouze sami uklízeli lesy, ale to nebylo příliš efektivní. Začali jsme proto oslovovat školy, školky, zájmové organizace a firmy, aby nám s tím pomáhali.

Účastníci akcí se díky našim programům dozví více o ekologických tématech, udržitelnosti životního prostředí, recyklaci odpadů, znečišťování vody a půdy, environmentálním vzdělávání a světovém trendu ZERO WASTE. Na kvalitě a čistotě životního prostředí závisí naše budoucnost. Je proto až s podivem, jak málo na něm spoustě lidí záleží.

Přidejte se
Jestli patříte k té druhé, ohleduplnější skupině a rádi byste se aktivně podíleli na zlepšování čistoty prostředí, přidejte se k nám. Můžete se zapojit sami, s dětmi, s celou školou nebo firmou.

Soutěž o ceny
Navíc můžete vyhrát i hodnotné ceny. Kdo v přírodě sesbírá alespoň tašku odpadků, roztřídí do barevných kontejnerů a pošle nám foto z akce na Instagram, Facebook nebo email soutez@cistyles.cz, včetně kontaktu (email / telefon), bude zařazen do slosování. V listopadu vylosujeme 10 výherců a ještě před Vánoci jim odešleme výhry za jejich přínosný počin. VÍCE INFO ZDE


V případě zájmu o větší akci se nám ozvěte.
Kontakt
úklidy přírody

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
inetprint
MERCHYOU
ECO revolution
Premium Basics
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco