Naše plány a cíle


Tři hlavní priority našich aktivit

1. Řešení současného stavu

Ano, bohužel znečištění přírody je už natolik znatelné, že je třeba konat. Založení spolku FOR4EST bylo logickým vyústěním naší potřeby se současným stavem začít něco cíleně dělat. Občas slýcháme názory, že "lesy jsou přeci stále docela čisté", ale když se rozhlédneme u cest, na kraji lesů, v příkopech u silnic, musíme konstatovat, že tomu tak není. Bohužel se s odpadky začínáme setkávat často už i hlouběji v lese. Aby se znečištění přírody nezvyšovalo, je potřeba postupně začít tyto odpadky sbírat. Smutnou pravdou bohužel je, že to málokdo dělá. Vyvstává tedy otázka, jak a koho k tomu motivovat? Řešení najdete níže, v dalším bodě našich priorit.

Přidejte se
Partneři školy

2. Vzbuzení zájmu u mladé generace

Rozhodli jsme se oslovit základní školy, školky, tábory nebo organizace pracující s mládeží a seznámit je s našimi aktivitami. Děti se díky našim programům dozví více o udržitelnosti životního prostředí, recyklaci odpadů, environmentálním vzdělávání a přístupu zero waste. Tím, že se zúčastní čištění lesa i fyzicky, udělají něco pro své zdraví, ale také pro přírodu. Z řad středoškoláků plánujeme školit dobrovolníky, kteří budou koordinovat tyto akce. Práce dobrovolníků by měla být vedena ve spolupráci s pedagogy, kteří postupem času úlohu koordinátora převezmou.
A máme tu cíl druhého kroku naší mise. Samostatné jednotky, které pod vedením učitele nebo vedoucího několikrát do roka zorganizují čištění lesa. Stejné pravidlo platí pro školky, tábory atd. Aby to ale nebylo všechno tak idylické, je tu jedna věc, co to kazí. Stav po vysbírání odpadků v lese není trvalý. Nepořádnost některých lidí nezná mezí, a tak někdy už po roce se opět začnou objevovat odpadky nové. Co ale s tímto problémem? To se dozvíte ve třetím bodě.

Více info
Partneři školy

3. Společenské aktivity, hledání a řešení příčin

Tato fáze je asi nejsložitější a nejzdlouhavější, někdo by mohl říci neřešitelná, ale my to tak nevnímáme. Samozřejmě, jsou tací, kterým se to prostě nevysvětlí. Ale existuje i velká část společnosti, která začíná být k těmto otázkám vnímavá. Proto se budeme snažit dělat ještě více propagačních akcí v šíření těchto informací. Ať už online formou nebo v tištěných publikacích.
Souběžnou aktivitou je vyvíjení tlaku na státní aparát, politiky, velké korporace a firmy. Upozorňování na alternativní cesty výroby a distribuce zboží méně zatěžující prostředí. Podpora menší spotřeby plastů, motivace k třídění, efektivní recyklaci atd. atd. Někdy je to až frustrující, protože znatelné změny v těchto oblastech přicházejí opravdu pomalu a často s nevolí. Ale důležité je nenechat se odradit. Nemělo by nám být jedno, v jakém prostředí budou žít následující generace.
I přes to všechno je náš postoj k těmto otázkám pozitivní. Věříme, že lidé dokážou ještě zvrátit probíhající změny, které se začínají odrážet na životním prostředí, půdě, vodě, počasí. Záleží na každém jednotlivci, ale je potřeba podporovat i širší občanské aktivity.
Pokud vám naše myšlenky dávají smysl, budeme rádi za vaše názory, podněty nebo pomoc.

Napište nám
Partneři školy

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco