• březen - prosinec 2020

Čištění brdských lesů

I v roce 2020 chceme pokračovat v projektu úklidů CHKO Brdy a motivovat tím ostatní k větší ochraně přírody.

Rok 2019 se nesl v duchu úklidů lesů Středočekého kraje. Vytipovali jsme 17 lokalit znečistění, z nichž 11 jsme vyčistili komplet a 3 částečně. Zbývající a další místa máme v plánu uklidit během roku 2020. Součástí těchto aktivit je také součinost se školami a letními a a příměstskými tábory, se kterými na úklidech spolupracujeme.

Během akcí diskutujeme s dětmi o environmentálních tématech, problematice znečištování životního prostředí, nutnosti třídění odpadu a recyklace materiálů, omezování spotřeby plastů, problémy se suchem a nedostatkem vody, snižování kvality zemědělské půdy a ochraně fauny i flóry. Odpovídáme také na otázky směřující na naši činnost nebo jiná ekologická témata.

Třídění odpadků si děti vyzkouší přímo v terénu-lese, kde se snažíme nalezené věci rovnou dělit na plasty, sklo, kov a mix do barevných tašek na více použítí. Odpadky po akci putují do kontejnerů tříděného odpadu nebo sběrného dvora. Stejně ekologicky přemýšlíme u rukavic, které také používáme na vícekrát, vlastně až do jejich zničení.

K realizaci této akce nám také pomohl grant nadace Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme".


Akce probíhá v průběhu celého roku. Chcete-li se připojit KONTAKTUJTE NÁS .  • sdílet :